Senior akademie

Senior akademie je úspěšný vzdělávací cyklus realizovaný od roku 2010, který je svou strukturou přednášených témat orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá vždy od října do června následujícícho roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií K.Vary. Pro všechny uchazeče je zdarma. Přihlášky jsou volně ke stažení  na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz , anebo je možné si je vyzvednout přímo na Městské policii – dozorčí služba ve vestibulu, ul. Moskevská 34, Karlovy Vary nebo na oddělení prevence a dohledu ve Staré Roli v Lidovém domě ul. Školní 7. Uzávěrka přihlášek je vždy k 30.9., podrobnější informace obdržíte na telefonním čísle 353 153 937.

Senior akademie

Dotazník - posouzení ochrany majetku

foto - senior akademie

Poslední aktualizace: 18.10.2019