Senior akademie

Senior akademie je úspěšný vzdělávací cyklus realizovaný od roku 2010, který je svou strukturou přednášených témat orientován na seniora jako možnou oběť protiprávního nebo nemravného jednání. Tedy na získávání informací, znalostí a dovedností, které jsou důležité pro bezpečný život ve společnosti. Intenzivní studijní program trvá vždy od října do června následujícícho roku. V průběhu devíti studijních měsíců absolvují posluchači cyklus odborných přednášek a poznávacích exkurzí. V nabídce jsou i volitelné kurzy pro praktický nácvik některých specifických znalostí a dovedností. Celý vzdělávací program je dotovaný Statutárním městem Karlovy Vary a Městskou policií K.Vary. Pro všechny uchazeče je zdarma. Poslední dva ročníky, 2019/2020 a 2020/2021, byly z důvodu pandemie koronaviru přerušeny. Otevření dalšího ročníku je plánováno na září 2021. Kapacita přihlášených uchazečů je již naplněna.

Senior akademie

Dotazník - posouzení ochrany majetku
Poslední aktualizace: 15.07.2021