Oddělení prevence

Co zajišťuje oddělení prevence a dohledu MPKV?

  • připravuje, organizuje a realizuje projekty primární sociální prevence
  • vypracovává metodiku činnosti oddělení prevence kriminality.
  • ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy a přednášky pro mateřské školy, základní, střední a vyšší odborné školy s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a právního vědomí dětí a mládeže
  • zajišťuje soutěže pro děti a mládež (výtvarné, vědomostní a sportovní) a provádí jejich vyhodnocování
  • zabývá se prací s mládeží, která je zaměřená na rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, kritického a logického myšlení za pomoci interaktivních metod
  • realizuje preventivně zaměřené besedy a přednášky pro seniory a zdravotně handicapované občany.
  • spolupracuje s ostatními subjekty, které působí v oblasti sociální prevence (OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Policie ČR, BESIP, Asociace záchranný kruh, Armáda spásy a další neziskové organizace)

 

Kde nás najdete?

Městská policie Karlovy Vary – oddělení prevence a dohledu
Školní 358/7 (Lidový dům)
360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Tel +420 353 153 937 

Mgr. Kamila Hofmanová
vedoucí oddělení prevence a dohledu MPKV
manažerka prevence kriminality města Karlovy Vary
GSM +420 724 024 905, e-mail: k [emailtecka] hofmanovaatmmkv [emailtecka] cz (k[dot]hofmanova[at]mmkv[dot]cz)

Pavel Dawidko
lektor oddělení prevence a dohledu MPKV
GSM +420 602 302 482, e-mail: p [emailtecka] dawidkoatmmkv [emailtecka] cz (p[dot]dawidko[at]mmkv[dot]cz)

Bc. Hana Danielová
lektor oddělení prevence a dohledu MPKV
e-mail: h [emailtecka] danielovaatmmkv [emailtecka] cz (h[dot]danielova[at]mmkv[dot]cz)

Jiří Bohdanecký
lektor oddělení prevence a dohledu MPKV
e-mail: j [emailtecka] bohdaneckyatmmkv [emailtecka] cz (j[dot]bohdanecky[at]mmkv[dot]cz)

 

Preventivní programy ve formě besed jsou určeny:

Pro děti z mateřských škol je připraven program: „Děti a městská policie“, „Hrajeme a učíme se s Ajaxem“, „Včas umět a znát je napořád“

Žákům prvního stupně základních škol je určen projekt „Notes strážníka Pavla“, se kterým děti pracují ve II. a III. ročníku. Důraz je kladen především na zvyšování bezpečnosti dětí a zdravý životní styl.

Pro žáky II. stupně základních škol, střední a vyšší odborné školy je určen preventivní program „Právo pro každého“, jehož úkolem je prohlubování právního vědomí dětí a mládež prostřednictvím interaktivních metod.

Pro aktivní seniory a zdravotně postižené občany je každoročně otevírána „Senior akademie“, pro seniory žijící v DD nebo DPS jsou určeny přednášky s bezpečnostní tématikou.

Poslední aktualizace: 15.6.2022