Vybavení jízdního kola

Jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo?

Na jízdním kole nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. 

Cyklista mladší osmnácti let je povinen používat při jízdě na jízdním kole cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 

Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci, což jsou komunikace v obci, a na veřejně přístupné účelové komunikace, což jsou zase například lesní nebo polní cesty, pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

Povinné vybavení jízdního kola:

 • dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
 • přední odrazka bílé barvy
 • zadní odrazka červené barvy
 • oranžové odrazky na obou stranách pedálů
 • oranžové odrazky na paprscích kol
 • zaslepení konců řidítek
 • zakončení ovládacích páček (brzdy měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii
 • matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být zavřené

Plus vybavení za snížené viditelnosti:

 • vpředu světlometem bílé barvy
 • vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy
 • napájení proudu (dynamo, baterie)

Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte: 

 • sedátko musí být pevně připevněno 
 • kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte 

Doplňkové vybavení jízdního kola: 
Je-li kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří blatníky, dokáží však ochránit obličej i oděv před blátem nebo jinými nečistotami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také nepatří do povinného vybavení kola  používat, doporučují policisté z hlediska vlastní bezpečnosti i nadále.

Zásady důležité pro bezpečnou jízdu

Před jízdou musíš u jízdního kola zkontrolovat:
utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, zda je řetěz napnutý a promazaný a zda jsou čisté odrazky

Vidět a být viděn je velice důležité, proto: 
vždy včas použij osvětlení jízdního kola, oblékej pestré oblečení a používej fluorescentní a reflexní doplňky 

I jako cyklista jsi řidič, proto: při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř a netelefonuj, raději se plně věnuj řízení vždy používej cyklistickou přilbu. Respektuj zákaz požívání alkoholu, dodržuj pravidla silničního provozu a chovej se tak, jak bys chtěl, aby se chovali ostatní k tobě. 

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky upravuje příloha č. 13 k vyhlášce č.341/2002 sb.

Poslední aktualizace: 7.10.2016