Konference městských policií Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR

záštitu nad konferencí převzali:

 

Na konci stránky naleznete registrační formulář.

Téma konference: (Ne)vymahatelnost práva

Městský dům kultury Sokolov, 20. dubna 2023

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr vnitra ČR
  • Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
  • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka statutárního města Karlovy Vary
  • Ing. Jan Vrba, starosta města Cheb
  • Mgr. Petr Kubis, starosta města Sokolov
  • Patrik Pizinger, starosta města Chodov
  • Vítězslav Kokoř, starosta města Aš
  • Mgr. David Hanakovič, starosta města Ostrov
  • Mgr. Omar Teriaki, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy 

Narušování veřejného pořádku, nárůst recidivy, nevymahatelnost uložených sankcí a omezené legislativní možnosti samosprávy. To jsou některé z důvodů, které přiměly šestici městských policií Karlovarského kraje uspořádat na toto téma konferenci. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a dalšími odborníky budou strážníci hledat možnosti řešení letitého problému, který trápí většinu měst v ČR. Motto konference: „Sociální problém nelze řešit jako bezpečnostní, ale ani bezpečnostní problém nelze řešit jako sociální“.

Kontakt na organizační pracovníky:

Nikola Záhorová
tisková mluvčí MP Karlovy Vary
724 875 411
n [emailtecka] zahorovaatmpkv [emailtecka] cz (n[dot]zahorova[at]mpkv[dot]cz)
program konference, registrace účastníků

Renata Černá
oddělení prevence MP Sokolov
778 430 239
renata [emailtecka] cernaatmp-sokolov [emailtecka] cz (renata[dot]cerna[at]mp-sokolov[dot]cz)
informace k parkování a možnostem ubytování

Program Konference:

změny v programu vyhrazeny

Čas Přednášející Téma příspěvku
8:45–9:30 Prezentace účastníků
9:30–9:45 Mgr. Omar Teriaki, 
předseda Kolegia ředitelů MP statutárních měst a hl. města Prahy
Přivítání účastníků a zahájení konference
1. Blok – Zhodnocení aktuálního stavu
9:45–10:00 Mgr. Bc. Radek Neděla,
velitel MP Sokolov 
Role samosprávy při řešení bezpečnosti v obci
10:00–10:15 Bc. Marcel Vlasák, 
velitel MP Karlovy Vary
Dopady nevymahatelnosti práva na činnost strážníků a vnímání MP veřejností
10:15–10:30 Mgr. Stanislav Makovička,
vedoucí Oddělení právního MP Karlovy Vary
Problematika vymáhání práva v praxi očima strážníka
10:30–10:45

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA
Lékař ZOS a VVS Zdravotnické záchranné služby KK, Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a 3LF UK Praha

Efektivita protialkoholní záchytné stanice z pohledu provozovatele
10:45–11:00 Diskuse k 1. bloku  
11:00–11:20 Přestávka a coffee break  
2. Blok – Možnosti řešení – trestně právní nebo „sankční“ pojetí
11:20–11:35 Mgr. Bc. Miroslav Veselý,
ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV
Úskalí regulace veřejného pořádku formou OZV
11:35–11:50 JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejného práva a veřejné správy VŠ CEVRO Institut, z. ú. Praha
Legislativní návrhy na zvýšení vymahatelnosti práva aneb není již čas na zavedení správního trestu zákazu pobytu
11:50–12:05 Mgr. Věra Ondračková,
vedoucí oddělení správního řízení odboru legislativy a koordinace předpisů MV
Historie legislativních návrhů ke zlepšení vymahatelnosti práva
12:05–12:20 Mgr. Jan Potměšil,
oddělení bezpečnostně právní odboru bezpečnostní politiky MV
Reálná a nereálná řešení postihu nepostižitelných
12:20–12:35 Diskuse k 2. bloku  
12:35–13:20 Přestávka a rautový oběd  
3. Blok – Možnosti řešení – sociální pojetí
13:20–13:35 PhDr. David Beňák, Ph.D. 
ředitel odboru sociální integrace MPSV
Bezdomovectví jako faktor sociálního vyloučení
13:35–13:50 Bc. Martin Roušal, 
ředitel Armády spásy Karlovy Vary
Bezdomovectví a veřejný prostor z pohledu sociální práce - historie, současnost, možná řešení
13:50–14:05 JUDr. Michal Barbořík,
ředitel odboru prevence kriminality MV
Možnosti z pohledu prevence kriminality a sociálně-patologických jevů
14:05–14:20 Mgr. Ing. Jiří Růžička,
místostarosta města Vsetín
Spolupráce samosprávy a sociálních služeb při řešení bezdomovectví ve veřejném prostoru 
14:20–14:35 Diskuse k 3. bloku  
14:35–15:00 Ukončení konference  

Partneři konference

Odbor prevence kriminality MVČR
Odbor prevence kriminality MVČR
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Cheb
Cheb
Sokolov
Sokolov
Chodov
Chodov
Ostrov
Ostrov
Aš

Registrace

Registrace je otevřena do 5. 4. 2023 nebo vyčerpání kapacity. Konference je určena pro odbornou veřejnost.
V případě zrušení registrace informujte prosím paní Nikolu Záhorovu, děkujeme.

Poslední aktualizace: 17.4.2023