Organizační struktura

 • Velitel MP
  • Administrativní úsek
   • ekonomka
   • personalistka + sekretariát
   • referentka spisové služby a MTZ
   • uklízečka
   • inspekční strážník výkon OPP*
  • Oddělení prevence a dohledu
   • manažerka prevence a kriminality
   • preventisté (3 místa)*
  • Oddělení přestupků
   • vedoucí oddělení přestupků
   • pracovník oddělení přestupků
   • referent oddělení přestupků
  • Zástupce velitele
   • Velitel pořádkové služby
    • zástupce pro veřejný pořádek
    • zástupce pro dopravu
    • strážník - závodčí
    • strážník - dozorčí služba (3místa)
    • strážník - velitel hlídky (20 míst)
    • strážník - člen hlídky (10)
   • Technický úsek
    • technik ICT*
    • instruktor profesní přípravy*
    • vedoucí autoparku*
    • pracovník úseku přestupků
    • referent na úseku přestupků
   • Velitel služby OPIS a PCO
    • zástupce pro OPIS
    • strážník - instruktor lezecké přípravy
    • strážník - operátor (10míst)
    • strážník - velitel hlídky (7míst)
    • strážník - člen hlídky (4 místa)
    • strážník - psovod (2místa)
  • Ostatní civilní zaměstnanci
   • asistent prevence kriminality (14míst)
Poslední aktualizace: 24.07.2019