Organizační struktura

 • VELITEL MP
  • ADMINISTRATIVNÍ ÚSEK
   • ekonomka
   • personalistka + sekretariát
   • referentka spisové služby a MTZ
   • uklízečka
  • ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU
   • manažerka prevence a kriminality
   • preventisté (3 místa)*
  • ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A KONTROLNÍ
   • vedoucí oddělení - právník MP
   • inspekční strážník
   • strážník úseku přestupků (2 místa)
  • ZÁSTUPCE VELITELE
   • VELITEL POŘÁDKOVÉ SLUŽBY
    • zástupce pro veřejný pořádek
    • zástupce pro dopravu
    • strážník - závodčí
    • strážník - dozorčí služba (3 místa)
    • strážník - velitel hlídky (20 míst)
    • strážník - člen hlídky (10)
   • TECHNICKÝ ÚSEK
    • technik ICT*
    • instruktor profesní přípravy*
    • vedoucí autoparku*
    • pracovník úseku přestupků
    • referent na úseku přestupků
   • VELITEL SLUŽBY OPIS A PCO
    • zástupce pro OPIS
    • strážník - instruktor lezecké přípravy
    • strážník - operátor (10 míst)
    • strážník - velitel hlídky (7 míst)
    • strážník - člen hlídky (4 místa)
    • strážník - psovod (2 místa)
  • OSTATNÍ CIVILNÍ ZAMĚSTNANCI
   • asistent prevence kriminality (14 míst)

Poslední aktualizace: 13.9.2022