Kamerový systém

Městský kamerový systém slouží Karlovým Varům již od konce roku 1997. První etapa realizovaná koncem tohoto roku obnášela vybudování střediska a pěti kamerových bodů (dále jen KB) v obchodně - správním území. Druhé etapa o rok později navázala na první a monitoring byl rozšířen do lázeňské čtvrti. V roce 2001 po malé odmlce došlo k revitalizaci systému a jeho rozšíření o tzv. propozice (softwarové nastavení poloh kamer) a dálkovou správu po videotelefonu. Třetí etapa v roce 2002 rozšířila monitoring mimo centrum, konkrétně na Sokolovskou a Západní ulici. Zároveň došlo k úpravě monitorovacího pracoviště, jelikož podmínky byly nevyhovující pro další rozšiřování. Vedle digitálního záznamu byla pořízena nová racková skříň umožňující další rozšíření až o 5 KB.

Městská policie disponuje rovněž mobilním kamerovým systémem, který byl implementován do stávajícího systému, umožňuje však operativní nasazení u městských ubytoven v Teplárenské, Kollárově a Úvalské ulici. Mobilní kamera byla pořízena v rámci projektu prevence kriminality z dotace MVČR v roce 2013.