Kamerový systém

Městský kamerový dohledový systém (dále jen "MKDS") slouží Karlovým Varům již od konce roku 1997. První etapa realizovaná koncem tohoto roku obnášela vybudování monitorovacího střediska a pěti kamerových bodů (dále jen "KB") v obchodně-správním území. Druhá etapa o rok později navázala na první a monitoring byl rozšířen do lázeňské čtvrti. V roce 2001 po malé odmlce došlo k revitalizaci systému a jeho rozšíření o tzv. prepozice (softwarové nastavení polohy kamer) a dálkovou správu po videotelefonu. Třetí etapa v roce 2002 rozšířila monitoring mimo centrum, konkrétně na Sokolovskou a Západní ulici. Zároveň došlo k úpravě monitorovacího pracoviště, jelikož podmínky byly nevyhovující pro další rozšiřování. Vedle digitálního záznamu byla pořízena nová racková skříň umožňující další rozšíření až o 5 KB. Městská policie disponuje rovněž mobilním kamerovým systémem, který byl implementován do stávajícího systému, umožňuje však operativní nasazení u městských ubytoven v Teplárenské, Kollárově a Úvalské ulici. Mobilní kamera byla pořízena v rámci projektu prevence kriminality z dotace MVČR v roce 2013.

V letech 2015-17 proběhla etapová modernizace MKDS, při níž došlo k obměně KB za nové full HD kamery, navíc vybrané KB byly propojeny na operační středisko optickým vláknem, čímž se výrazně zlepšila výtěžnost systému. V rámci projektu "Bezpečná škola" byly osazeny venkovními kamerami i některá školská zařízení v Drahovicích, Dvorech, S. Roli a Růžovém vrchu. V poslední etapě pak v rámci fyzické integrace operačních středisek HZS KvK a MP KV bylo vybudováno nové monitorovací pracoviště, které mohou krom vzdáleného přístup PČR využívat i krajští hasiči, viz reportáž.

Kamerový systém byl v dalším období doplněn o nové kamerové body a na konci roku 2020 již disponoval 39 kamerami, mimo jiné monitoruje sloupky v centru lázní a navýšil se počet v Tuhnicích a v Rybářích. V roce 2020 došlo k upgrade systému na operačním středisku, což umožňuje další rozšiřování a lepší správu dat a jejich ochranu.

V posledních letech došlo k většímu rozšíření systému, primárně o stacionární kamerové body, které vhodně doplňují přehledové a jsou připraveny na nasazení analytických funkcí, které se zatím testují. Počet kamer se již blíží 60. Poslední rozšíření MKDS se týkalo předkolonídního prostoru Mlýnské kolonády.