Rychlostní tabule

V Karlových Varech je rozmístěno aktuálně 14 tabulových měřičů rychlosti vozidel, jejichž primárním cílem je prevence. Vedle rychlosti vozidel zařízení také umožňuje sledovat dopravní zatíženost v jednotlivých dnech a časech. Od roku 2020 město disponuje 9 tabulovými měřiči (dále jen "TM") typu ZEUS, které jsou opatřeny čtením RZ a kamerou. TM jsou naistalovány v ulicích Závodu Míru, Závodní, Plzeňská, Západní, Moskevská, Jáchymovská, Lidická, Mattoniho nábřeží a v Počernech. Statistické přehledy z těchto měřičů může sledovat každý občan prostřednictvím webu městské policie. Desatý TM je k dispozici v ulici Tržiště, kde je ovšem instalován bez zobrazovače rychlosti, neboť primárním cílem na této ulici je sledování dopravní zátěže. Se staršími modely tabulových měřičů se řidič setká na ulicích Vančurova, Svobodova, Studentská a Revoluční.

Při zobrazení dat získáte jednak náhled na měřený úsek, denní statistiku dopravní zátěže (aktualizuje se vždy v 9:00 hod.), kde si můžete libovolně volit datum a rovněž podrobnější měsíční statistiky.     

Poslední aktualizace: 03.03.2020