Rychlostní tabule

V Karlových Varech je rozmístěno aktuálně 14 tabulových měřičů rychlosti vozidel, jejichž primárním cílem je prevence. Vedle rychlosti vozidel zařízení také umožňuje sledovat dopravní zatíženost v jednotlivých dnech a časech. Od roku 2020 město disponuje 9 tabulovými měřiči (dále jen "TM") typu ZEUS, které jsou opatřeny čtením RZ a kamerou. TM jsou naistalovány například v ulicích Závodu Míru, Závodní, Plzeňská, Západní, Moskevská, Jáchymovská, Lidická, Mattoniho nábřeží či v Počernech. Jejich umístění město průběžně mění v kontextu s aktuální dopravní situací ve městě.

Při zobrazení dat získáte jednak náhled na měřený úsek, denní statistiku dopravní zátěže (aktualizuje se vždy v 9:00 hod.), kde si můžete libovolně volit datum a rovněž podrobnější měsíční statistiky.