foto

Integrace operačních středisek MP a HZS

Dnem 25.10.2011 dostaly poprvé úvahy o fyzické integraci operačních středisek HZS KvK a MP K. Vary reálný obraz. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit věcný záměr, což se následně i stalo. Od tohoto usnesení uteklo 6 let a koncem roku 2017 došlo k zamýšlené integraci, jejíž součástí se stala rovněž modernizace MKDS, konkrétně pracoviště OPIS. Na té se finančně podílelo v rámci projektu prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR.

Strážníci a nově rovněž krajští hasiči mají k dispozici pohledy z 28 kamerových bodů, které prošly dvouetapovou modernizací v letech 2015-2016. Vyjma dvou kamer, které jsou statické, všechny ostatní jsou pohyblivé, takže strážníci mohou reagovat na aktuální situaci a upravovat podle ní perimetr. Vhodným doplňkem jsou pak bezesporu i vozidlové online kamery, které přenášejí obrázek na operační středisko a při zásahu mohou poskytnout cenné údaje pro řízení. Obrázek vydá za tisíc slov.

Výhod integrace je pochopitelně více, od rychlosti reakce na podněty vedoucí k součinnosti obou složek, přes sdílení informací o činnosti a přizpůsobování řadících procesů až po koordinaci sil a prostředků při mimořádné události na území města.

Dne 21.2.2018 byl za účasti zástupců obou složek, primátora Petra Kluhánka, náměstka hejtmanky Petra Kubise a zástupce MVČR Tomáše Koníčka tento projekt slavnostně představen médiím.     

Články v Mladé frontě, v Karlovarském deníku, na webu HZS KK a Statutárního města K.Vary.

 

Fotografie