Aktuality

30.6.21

Karlovarští strážníci se po delší době, zaviněné mimo jiné plněním úkolů v rámci celosvětové pandemie a s tím souvisejícími...

29.6.21

S nadsázkou lze říci, že strážníkovi městské policie Ivanu Kadlečkovi začala služba dříve, než dorazil do práce. Právě cestou do...

24.6.21

Po více než roční pauze připravili strážníci Městské policie Karlovy Vary oblíbené akce pro děti předškolního věku v Centru zdraví a...

17.6.21

Městská policie Karlovy Vary se důrazně ohrazuje proti nařčením ve facebookovém příspěvku spolku Drosera Bublava ze dne 12. června...

10.6.21

Milé překvapení čekalo na preventistku Městské policie Karlovy Vary po příchodu na besedu do třetí třídy Základní školy Karlovy Vary,...

7.6.21

V návaznosti na událost ze dne 2. 6. 2021, která se týkala nálezu 11 injekčních stříkaček a následného příkladného postupy tří chlapců...

3.6.21

V letošním roce oslaví 20 let své existence oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary. Mezi strážníky dnes již pracují...

25.5.21

V pátek 21. května u příležitosti významného pracovního výročí přijala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová čtyřlístek strážníků....

19.5.21

Nedávno jsme vás informovali o akci městské policie zaměřené na psy, jejíž součástí byla rovněž kontrola splnění poplatkové povinnosti....

19.5.21

Brzy poté, co se děti vrátily do lavic, se s některými z nich vrátily i staré nešvary. Stmelování kolektivu je určitě velmi...

11.5.21

Městská policie se v průběhu března a dubna zaměřila na nepořádek, který vzniká se železnou pravidelností u nádob na separovaný odpad...

10.5.21

V neděli v podvěčer při monitoringu okolí Tržnice v Horově ulici si strážník operačního střediska všiml mladíka, který si ulevoval...

10.5.21

V neděli po 17 hodině přijalo Operační a informační středisko MP oznámení o valícím se kouři z bytu na Charkovské ulici. Hlídka...

10.5.21

Při sobotní kontrole městské části Drahovice byla hlídka městské policie kontaktována paní, která uvedla, že nalezla na parkovišti pod...

30.4.21

S měsíčním zpožděním oproti předešlým rokům karlovarští strážníci provedli rozsáhlejší kontrolu zaměřenou na psy. Preventivní ráz...

27.4.21

Včerejší ranní telefonát z městské části Dvory nasměřoval hlídku služby PCO krátce po začátku směny ke zdejšímu sběrnému dvoru....

23.4.21

Dva osobní transportéry Segway pořídila městská policie již v roce 2012 a bez větších provozních výdajů je provozuje do současnosti....

9.4.21

Městské policie z Karlovarského kraje se od roku 2017 pravidelně zapojují do celorepublikové akce s názvem JEHLA, jejímž cílem je...

2.4.21

Příběh v Charkovské ulici v poslední době připomíná spíše sportovní duel. Na jedné straně odkládají k nádobám na separovaný odpad...

2.4.21

Strážník na operačním středisku MP sledující 1. dubna kamerový systém si nejprve pomyslel, že i technika vyznává nejspíš aprílové žerty....

30.3.21

V pondělí hned se zahájením nové směny strážníci služby PCO řešili stížnost na nedovolené stanování, rozdělávání ohně a nepořádek v...