1

Městské policie Karlovarského kraje uzavírají Memorandum

Městské policie Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Chodov a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem prohloubení součinnosti v oblasti vzdělávání, metodiky, prevence, sdílení dobré praxe a případné výpomoci v rámci uzavírání veřejnoprávních smluv.

(Poznámka k počtu velitelů městských policií. Velitel MP Františkovy Lázně podepsal dokument s předstihem, neboť je na dovolené.)