Stará Role + Čankov – úsek č.4

Rajón

Závodu Míru pravá strana od žel. přejezdu k ul. Rolavská - Vančurova - U Hřiště - Nádražní - Dlouhá k žel. viaduktu - Krátká - Příčná - Luční - Na Výhledě - Holečkova - Rybářská – Realistic.

E-mail: sratmpkv [emailtecka] cz (sr[at]mpkv[dot]cz)

Zodpovědný strážník

Velitel pořádkové služby

Seznam ulic v rajónu

DLOUHÁ
HOLEČKOVA
KRÁTKÁ
LUČNÍ
NA VÝHLEDĚ
NÁDRAŽNÍ
PŘÍČNÁ
RYBÁŘSKÁ
U HŘIŠTĚ
VANČUROVA
ZÁVODU MÍRU

50.243016, 12.837975