foto

Zpátky do školky

Po téměř dvouleté přestávce, kterou si vynutila covidová pandemie, obnovilo oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary besedy pro děti mateřských škol. O nabídku strážníků projevila okamžitě zájem většina mateřinek ve městě. Na návštěvy strážníků se děti vždy moc těší, už jen proto, že vědí, že si budou moci prohlédnout policejní výstroj a vyzkoušet zajímavé aktivity, např. přecházení přes přechod pro chodce, nebo rozdělování obrázkových kartiček se špatným či správným chováním.

foto