foto

Život s jehlou

Použité injekční stříkačky, s tímhle nekončícím problémem od uživatelů drog se strážníci dostávají do kontaktu poměrně často. Naši kolegové z oddělení prevence na toto téma vedou ve školách cílené přednášky. Děti učí, jak se správně při nálezu zachovat. To, že výuka má smysl potvrzuje teprve jedenáciletý chlapec, který výskyt injekčních stříkaček oznámil na operační středisko. A že nález nebyl malý, hlídka jich odklidila hned 11.  Značnou částí k bezpečnému prostředí přispíváte i Vy, dospělí. Těší nás, že použitý, na různých místech povalující se materiál od narkomanů, nepřehlížíte. To v poslední době potvrzuje zvýšený počet vašich oznámení.

Ohlášením a odklizením nálezu se snižuje riziko nakažlivých onemocnění, dále předcházíme nebezpečí, kterému jsou vystavené hlavně naše ratolesti a samozřejmě i domácí mazlíčci. Pokud tedy někde naleznete, uvidíte injekční stříkačku, v žádném případě jí nesbírejte do svých rukou. Strážníci jsou pro tyto případy vybaveni ochrannými rukavicemi, desinfekčními prostředky, kleštěmi, kterými jehlu seberou a nádobou, kam materiál umístí. Od začátku roku 2021 bylo tímto způsobem odklizeno více jak 73kusů. Narkomany jen těžko ,,převychováme“, ale můžeme jít společnou cestou a vytvořit tak lepší prostředí pro nás všechny.