konference

Závěrečné zhodnocení Konference „(Ne)vymahatelnost práva“

Zaměření konference:

Řešení opakovaných protiprávních jednání osob, formujících se zejména z řad bezdomovců, při současných legislativních nástrojích v rámci vymáhání práva, s důrazem na hledání takové formy správního trestání, které by naplňovalo smysl a účel trestu Po celou konferenci byl kladen apel na rozlišení sociálních a bezpečnostních problémů s tím, že nelze řešit sociální problém jako bezpečnostní a bezpečnostní problém jako problém sociální. Více v příloze.