foto

Vzdělávání preventistů městských policií Karlovarského kraje

Ve dnech 16. a 17. 9. 2021 se uskutečnil vzdělávací kurz pro preventisty městských policií  Karlovarského kraje, kterého se zúčastnili strážníci z Karlových Varů, Chebu, Aše, Sokolova, Františkových Lázní, Mariánských Lázní a Ostrova. Kurz se podařilo zrealizovat jako jednu z aktivit spolupráce městských policií Karlovarského kraje v oblasti prevence kriminality, za finanční podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje. Lektorování se ujaly metodičky prevence z pedagogicko-psychologické poradny, paní Mgr. Fialová a paní Mgr. Šulová, které byly velice dobře připravené a velice dobře odhadly potřeby strážníků - preventistů. Hlavním tématem byla práce s třídním kolektivem a postup při zjištění sociálně patologických jevů ve skupině. Celý kurz byl vedený interaktivně, strážníci se často vciťovali do rolí dětí a prostřednictvím prožitku se učili technikám, jak zvládat problémy jak žáků, tak učitelů. Všichni účastníci hodnotili kurz jako velmi přínosný pro praxi a rádi by v takové formě vzdělávání v budoucnu pokračovali.

foto - vzdělávání preventistů