foto

Výročí městské policie

Poslední dubnový den měl pro Městskou policii Karlovy Vary velký význam, neboť před třiceti lety byla tato „služba občanům“ na počátku své cesty. Významný podíl na založení MP měla tehdy vedoucí odboru vnitřních věcí Jindřiška Gallová. Čas plyne a za tři desetiletí došlo k opravdu velkým změnám. Změnila se uniforma, vozový park, technologie, legislativa, nároky na strážníky a jejich odbornost. V současné době slouží v lázeňském městě přes šedesát strážníků.

Na počest tomuto výročí pořádala karlovarská městská policie, za podpory města Karlovy Vary, ples, který se uskutečnil v Grandhotelu Ambassador. Jsme nesmírně rádi, že pozvání přijala právě Jindřiška Gallová. Ples zahájila „vrchní velitelka“ a primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, společně s velitelem městské policie Marcelem Vlasákem. Oba poděkovali strážníkům za jejich skvělou práci. Strážníky jistě potěšila i pochvala z úst lékařské ředitelky karlovarské krajské nemocnice Dagmar Uhlíkové, která vyzdvihla jejich přínos při spolupráci v době covidové. Rádi dodáváme, že slova chvály a uznání od městské policie si zaslouží rovněž zdravotníci.