Výkon obecně prospěšných prací

27.02.2018

V roce 2017 administrovala a kontrolovala Městská police Karlovy Vary již 12 rokem výkon obecně prospěšných prací. V daném roce byla z 38 nově evidovaných sepsána dohoda s 33 odsouzenými, z nichž 20 odpracovalo ve prospěch města 3.796 hodin a tím si "odpykali" trest. Zbylým byl vystaven návrh na přeměnu trestu, protože jejich pracovní návyky byly nulové. Výborná spolupráce s Probační a medaiční službou je základem úspěšného výkonu náhradního trestu, stejně jako spolupráce se Správou lázeňských parků nebo odborem majetku, kde potrestaní pracují.

Graf s údaji za posledních pět let