Veřejný pořádek v číslech

městská policie
14.01.2021

Hodnocení uplynulého roku se ponese v duchu epidemiologických opatření, přesto nelze opomíjet ani další činnosti, které v rámci zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci vykonávají. Z pohledu již zmíněného veřejného pořádku se jedná o vraky, nepojízdná vozidla, skládky apod., prostě vše co lidé dokáží svým nezodpovědným jednání vygenerovat a co hyzdí naše krásné město.

V roce 2020 městská policie zaevidovala 173 skládek a 54 případů odložení nebezpečného odpadu. Přes 90 procent těchto „ozdob“ se podařilo v témže roce technickému odboru zlikvidovat. Strážníci přímo šetřili 95 přestupků podle zákona o odpadech anebo podle přestupkového zákona. Uložili 68 pokut příkazem na místě v úhrnné výši 76 800 Kč, u 6 přestupků postačila domluva. Dalších 12 případů postoupili k dořešení správnímu orgánu, 9 případů se nepodařilo prokázat konkrétní osobě. Výsledky strážníků na tomto poli jsou velmi dobré, uvážíme-li, jak je těžké tento druh přestupků prokázat, bohužel vztah některých jedinců ke svému okolí se nemění. Prim mezi městskými částmi hraje suverénní Stará Role (89) před Dvory (34) a Drahovicemi (31). 

Opakovaným problémem jsou rovněž pohozené injekční stříkačky. Strážníci na základě vlastní kontrolní činnosti anebo na podnět občanů, kteří si již zvykli kontaktovat městskou policii, odstranili  171 kusů. O jejich finální likvidaci se po předání postaralo K-Centrum. Nejčastějším místem nálezu je obchodně správní území včetně Tuhnic (23), před Starou Rolí (17) a Rybáři (11).

Neméně významnou kapitolou jsou vraky a právně nezpůsobila vozidla, které veřejnost mnohdy považuje mylně za vraky. Faktem však zůstává, že takto odstavená vozidla blokují parkovací plochy, což v době přetlaku osobní dopravy budí oprávněné vášně. Strážníci zde plní primárně evidující úlohu a zjištěné podklady předávají správci komunikací, který má oprávnění nařídit jejich odstranění. U vraků běží standardní lhůta 2 měsíců + administrace, u právně nezpůsobilých vozidel od novely ze 30.4.2020 pak lhůta 6 měsíců. Prakticky tedy nové oprávnění mohla města a obce začít uplatňovat od 1.11.2020, nebýt však odkladných termínů díky covidu. V součinnosti s technickým odborem se i přes tyto komplikace podařilo odstranit celkem 27 vozidel. Příští rok bude, doufejme, ještě úspěšnější, což ocení především ve Staré Roli.