Tuhnice mají další dvě kamery

07.12.2018

Od počátku prosince slouží občanům Tuhnic další dvě kamery, které byly instalovány v rámci rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který v současnosti čítá 31 kamerových bodů. Zatímco jedna z nových kamer monitoruje sídliště a park, druhá byla instalována na objekt mateřské školky s cílem dohlížet na případné ataky ze strany problémové mládeže.Volba míst k monitoringu vycházela jednak z informací od zástupců místních občanů a jednak z analýzy dat informačního systému městské policie. Data z MKDS využívá kromě městské policie od začátku roku také hasičský záchranný sbor a mnoho let i Policie ČR, která rozšíření rovněž uvítala.