Třídíme dobře, teď ještě ukládat odpad kam patří

13.02.2019

Člověk škodí sám sobě. Toto tvrzení platí v mnoha oblastech lidské činnosti včetně nepořádku, který si lidé sami vytváří v místech, kde žijí. Strážníci každoročně naleznou stovky skládek a nebezpečného odpadu. Někdy je až s podivem, co je původce ochoten podniknout, aby se odpadu zbavil mimo místa k tomu určená. Ne vždy se jedná o firmu, která se tímto způsobem zbavuje například pneumatik, aby ušetřila pár korun. Jde totiž často i o běžný domovní odpad. Ušetřený mrzký peníz jedince však stojí společnost výrazně více na zajištění následného úklidu.

Strážníci ve spolupráci s technickým odborem mapují stav s cílem odhalit některé přestupce, mnohdy pomáhají i občané včasným oznámením. Během krátké doby byl sankciován provozovatel večerky, který odložil svůj odpad vedle nádob na separovaný odpad. Strážníci jeho počínání ohodnotili pokutou 1.000,- Kč na místě v příkaze.

Včera se podařilo strážníků i díky oznámení občanů dotáhnout další dva případy. V odpoledních hodinách se jim podařilo dohledat původce domovního odpadu v Sedleci kousek od zámečku. Počínání muže z Růžového vrchu ohodnotili strážníci pokutou v příkaze na místě ve výši 3.000,- Kč.

Největší nepořádek a největší pokutu však uložili již dříve. V dopoledních hodinách totiž prověřilo oznámení v Nerudově ulici a následně vypátrali i původce velkého nepořádku. Počínání muže z Nové Role generovalo pokutou uloženou na místě v příkaze ve výši 5.000,- Kč.