Trest obecně prospěšných prácí z pohledu městské policie

26.11.2020

Agendu výkonu obecně prospěšných prací (dále jen „OPP“) má Městská policie Karlovy Vary na starosti neuvěřitelných 15 let, tedy od roku 2006. „Vzpomínám si, že zkušenosti jsme s tehdejším inspekčním strážníkem sbírali v Jihlavě, kde se naši kolegové touto problematikou již zabývali. V počátcích se nejednalo jen o zpracování kompletní agendy, motivační pohovory a komunikaci s partnery, tehdy jsme zadávali rovněž těmto lidem práci a strážníci ji v průběhu výkonu služby spolu s inspekčním strážníkem namátkově kontrolovali“, uvedl velitel MP Marcel Vlasák. V posledních letech práci zadávají a kontrolují pověření zaměstnanci odboru majetku Karlovarského magistrátu a Správy lázeňských parků. Spolupráce s nimi je dlouhodobě velmi dobrá a výkon je efektivnější, z čehož těží především město. Inspekční strážník Hynek Maděra nedá dopustit ani na spolupráci s Probační a mediační službou a Okresním soudem v Karlových Varech. V předloňském roce dokonce přednášel na semináři pro poskytovatele OPP v Karlovarském kraji, kterým předal i lety prověřenou metodiku. Výkon obecně prospěšných prací na rozdíl od veřejně prospěšných prací je trestem uloženým soudem, kdy osoba je povinna ve svém volném čase a bez nároku na odměnu odpracovat určený počet hodin a to v maximální výši 300.

Zkušený strážník s mnohaletou praxí se příští rok chystá do zaslouženého důchodu a je otázkou, jestli tedy nedojde po mnoha letech k předání agendy na magistrát. Přeci jen se nepíše rok 2006, i když pro práci s „klienty“ a především jejich pracovní motivaci se uniforma a policejní důraz hodí. Bez obalu je třeba říci, že Probační a mediační služba v Karlových Varech městské policii „posílá“ klienty s nejhoršími anebo nulovými pracovními návyky, přesto více jak polovina svůj trest odpracuje. V roce 2019 se tato hodnota dokonce vyšplhala na neuvěřitelných 82 %!

 „Od roku 2006 prošlo našima rukama 552 osob, kterým soud uložil tento trest. Již v prvním necelém roce (7 měsíců) bylo ve prospěch města odpracováno téměř 2 500 hodin, přičemž 23 osob svůj závazek vůči společnosti nedopracovalo“, vzpomíná Vlasák. K 31. říjnu 2020 eviduje MP v souhrnu 552 „klientů“, kteří odpracovali pro město 44 136 hodin. Dlužno dodat, že u 45 % osob městská policie navrhla přeměnu trestu pro neplnění podmínek Dohody o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací. Přesný rozpis je uveden v přiložené tabulce. Pokud se někdo domnívá, že v letošním roce došlo díky epidemiologické situaci k výraznému poklesu této činnosti, tak by se pletl. Za 10 měsíců odpracovali potrestaní téměř 2 700 hodin, což předurčuje meziroční pokles jen necelou čtvrtinu. Zvýšil se ale podíl osob, které svůj trest tzv. proměnily.

Inspekční strážník Maděra má mnoho zajímavých historek vážících se nejčastěji k práci na městském hřbitově, kterou někteří z potrestaných odmítli vykonávat s odůvodněním, že zde straší duchové. O výmluvách pro absenci na pracovišti by dnes mohl napsat klidně román. Mnohé ale možná překvapí, že vedle potrestaných, kteří mají stabilní zaměstnání a tedy i pracovní návyky, si pochvaluje rovněž „klienty“, kteří jsou opakovaně trestáni. „Tito lidé dokáží totiž svůj trest skutečně spolehlivě odpracovat, jako je tomu v případě čtyřicetiletého muže z Karlových Varů, který v rámci tří trestů již městu „věnoval“ 800 hodin, což představuje pololetní fond pracovní doby“, dodává s úsměvem Maděra a pokračuje. „Na prstech jedné ruky bych spočítal jedince, které výkon OPP tzv. nakopl, a dokázali si najít práci, což člověka vždy potěší. Odvrácenou stránkou je naopak kontakt s lidmi, bez jakékoliv životní motivace, z nichž mnozí ani ve středním věku ještě nemají pracovní zkušenost a systémem pouze proplouvají“.

 

Rok Počet měsíců Odpracováno hodin Návrh na přeměnu trestu
2006 7 2 470 23
2007 12 4 041 42
2008 12 2 918 31
2009 12 1 424 9
2010 12 1 678 8
2011 12 1 901 14
2012 12 1 396 14
2013 12 1 110 8
2014 12 3 030 15
2015 12 4 657 15
2016 12 4 184 8
2017 12 3 772 15
2018 12 4 859 19
2019 12 3 979 7
2020 10 2 717 18
SUMA   44 136 246
Odpracovalo trest   306 55%