foto

Tabulové měřiče plní svoji úlohu

Město dbá na bezpečnost v dopravě a proto v letošním roce navýšilo počet tabulových měřičů o další tři kusy. Nejnovější typy Zeus, které zaznamenávají rychlost a při jejím překročení řidiče upozorní na zpomalení včetně promítnutí jeho registrační značky, můžete vidět na ulicích Jáchymovská, Závodu Míru, Závodní, Počernická, Mattoniho nábřeží a Západní. Uvedená zařízení poskytuji rovněž cenná statistická data. Například v květnu byla nejvíce vytíženou ulicí Západní s 395 171 průjezdy. Nejvíce povolenou rychlost překračovali řidiči na Počernické ulici (4,6%). Preventivní účinek je ale zřejmý, protože tato hodnota se na zařízeních pohybuje od 1,6 do zmíněných 4,6% a je tedy výrazně nižší, než-li tomu bylo v minulosti. Navíc rychlost nad 60 km překročí "jen" 0,8 - 1,8% řidičů. Zde má zase prim Jáchymovská ulice. Měsíční výstupy o překročení rychlosti a denní statistiky dopravní zátěže jsou přístupné veřejnosti na webu MP (mpkv.cz) - rychlostní tabule a to včetně obrazového náhledu. Mimochodem, všechna zařízení v květnu shodně vykázala největší dopravní zátěž kolem 15:00 hodiny.