b2

Strážníci v roli hasičů

Bezdomovectví je součástí naší společnosti. Tento dlouholetým sociálním problémem, jehož nositelem je úzká, ale o to viditelnější, skupina bezdomovců, trápí především větší města. Své o tom vědí obyvatelé Rybář, především Sokolovské ulice. Soukromý objekt polozbořeného bývalého pivovaru, spolu s několika nedalekými soukromými ubytovnami jsou jedním z důvodů, že v dané lokalitě se bezdomovcům „daří“. Armáda spásy, která bezdomovcům nabízí různé ubytovací programy a je velkým přínosem pro město, se také občas stává terčem kritiky díky své poloze. Příčinou bývá logicky alkohol, který je jedním z kritérií poskytování nízkoprahových služeb.

Strážníci zde od počátku roku provedli přes 200 cílených kontrol a jsou aktivní i v řešení vyhlášky, týkající se zákazu požívání alkoholu na veřejnosti. V současné chvíli hlídky vyřešily přes dvě stovky přestupků (polovina se týká Sokolovské ulice). Proč není patrný výsledek? Protože přestupci uhradili pouze 29 pokut, zbylých 174 bylo předáno k vymáhání, které je díky sociálnímu statusu pokutovaných nulové. Opět se potvrzuje, že pokuta není účinným nástrojem k řešení u skupiny obyvatel, která je bez majetku na ulici a veškerou pomoc veřejné správy a charity odmítá.

Pokuty, převozy na protialkoholní záchytnou stanici a nekonečné kontroly jen zvyšují finanční dluh a frustraci strážníků, kteří si pak více připadají jak hasiči, kteří hasí, co nelze se stávající technikou uhasit. 

Řešením by bezesporu mohla být revitalizace prostředí, která je však nákladná a velmi často odvislá od soukromého vlastníka anebo skutečné zapojení neziskových organizací do řešení problematických bezdomovců. Poslední možností je zpřísnění legislativy, které by však výrazně ovlivnilo náš právní systém. Do té doby budou strážníci hasit a hasit.