Strážníci v Centru zdraví a bezpečí

10.09.2018

Centrum zdraví a bezpečí strážníci městské policie hojně využívají ke svým preventivním aktivitám a to nejen během školního roku, ale také o prázdninách, kdy se zde konají příměstské tábory.  Již třetím rokem připravují společně se strážníky táborové programy hasiči, zdravotníci, policisté a nově také vojáci, tak aby si děti užily zábavu, ale také se dověděly důležité informace. Letošní prázdniny se uskutečnily tři turnusy. O tom, že se dětem tábory se záchranáři líbí, svědčí plně využitá kapacita všech turnusů a to, že některé děti jsou na táboře již poněkolikáté.

Hned po zahájení nového školního roku, 5. 9., připravili strážníci další osvětovou akci, tentokrát pro žáky 1. stupně základní školy Svahová, kterou navštěvují převážně děti se zvláštními vzdělávacími potřebami.  Na stanovištích děti procvičovaly znalosti dopravních předpisů, jízdu na kolech a koloběžkách a v domečku policie se dověděly více o práci strážníků a pravidlech veřejného pořádku a občanského soužití.

Oddělení prevence a dohledu následně naváže již prověřenými programy pro školní družiny, které jsou naplánovány na úterní odpoledne v měsíci září a říjnu. Na programu bude opět „dopravka“ a zásady osobního bezpečí.