Strážníci školili v březnu úředníky

27.03.2017

Městská policie připravila pro úředníky živnostenského odboru, kteří projevili zájem, praktické školení v bezpečnostní přípravě a sebeobraně. Cílem zaměstnání bylo zvýšení šance obrany proti agresivnímu klientovi v běžných podmínkách kanceláře. Školení instruktora profesní přípravy Miroslava Ponerta probíhalo za asistence strážníka-figuranta přímo na pracovišti, tedy v reálných podmínkách. Nácvik byl veden, jak po teoretické, tak i praktické stránce, kdy se  zaměstnanci učili  orientovat  ve vyhrocených situacích, vyvolaných agresivní osobou, jež od verbálních projevů přechází k fyzickému napadení. Vedle hledání únikových cest si tak účastníci vyzkoušeli obranu pomocí běžných prostředků jako například kancelářské židle či kancelářských potřeb nebo pepřového spreje. Instruktor rovněž školil praktické ukázky obrany proti úchopům za oděv, za paže či obranu proti obejmutí.

Týden po školení úředníků magistrátu proběhlo na základě žádosti ředitele Krajské knihovny v Karlových Varech stejné školení zaměstnankyň knihovny. Vedle asistentů prevence kriminality  MP i strážníci tento objekt v rámci namátkové kontrolní činnosti navštěvují a vědí tak, že práce knihovnic může být někdy skutečně riziková. Městská policie bude v těchto aktivitách i nadále pokračovat a nabízí rovněž opakované proškolení, neboť právě opakování je matka moudrosti.   

Strážníci mají ve svých řadách skutečného mistra

Pozitivní informací je rovněž fakt, že výše zmiňovaný instruktor Miroslav Ponert, v březnu letošního roku ukončil téměř roční studium na Improve Academy v Praze, kde získal certifikát instruktora Jógy. Strážníkům městské policie se tak rozšíří již značně bohatá nabídka služeb profesionála, jehož rozsah dovedností je úctyhodný. Miroslav Ponert se věnuje bojovým sportům celý profesní život. Přes Shotokan karate, Allkampf-jitsu, Aiki-jutsu a Nord Shaolin Kung fu se dostal k Shorinji Kempo, kterému se věnuje posledních 10 let a jehož je zároveň v ČR prezidentem.