Strážníci se zúčastnili celostátní akce JEHLA

21.04.2017

V úterý 18. 4. 2017 se karlovarští strážníci zúčastnili celostátní akce JEHLA do které bylo zapojeno celkem 421 strážníků 32 městských policií z celé České republiky. Cílem akce bylo vyčistit svá města od nebezpečného infekčního materiálu. V Karlových Varech se zapojilo 9 strážníků a jeden asistent prevence kriminality. Důraz byl kladen především na dětská hřiště, kterých bylo zkontrolováno celkem 48. Kontrole ale neuniklo ani několik městských lokalit s vyšším výskytem drogově závislých osob. Strážníci byli řádně vybaveni ochrannými prostředky, jako jsou rukavice, boxy na infekční materiál, kleště a desinfekční prostředky. Aby bylo hledání efektivnější byl na akci použit také detektor kovů.

Dobrou zprávou je, že strážníci po důkladném ohledání našli pouze 2 injekční stříkačky (v ČR celkem 615) a to nikoli na dětských hřištích, ale v lokalitách s vyšším výskytem drogově závislých osob. Zde je vidět velmi dobrá práce strážníků, kteří kontroly dětských hřišť dělají pravidelně během běžných pochůzek a také všímavost občanů, kteří průběžně během roku strážníky o výskytu informují a ti pak nebezpečné jehly likvidují. Svoji pozitivní roli sehrává i fakt, že v Karlových Varech působí K-Centrum.

Na závěr uveďme, že do akce se ve vedle karlovarských strážníků zapojilo dalších pět MP z Karlovarského kraje, což je velmi dobrá vizitka spolupráce zdejších městských policií. Pamatujte, že v případě nálezu tohoto nebezpečného materiálu, z důvodu vlastní bezpečnosti, neprodleně informujte na tísňové lince 156 své strážníky, kteří následně zajistí odborné odklizení.

Souhrnná zpráva koordinátora akce MP Praha je zde.