Strážníci se zaměřili na kuřáky

31.01.2017

První měsíc v roce se strážníci v rámci průběžných kontrol zaměřili na kouření na zastávkách veřejné hromadné dopravy i dopravních terminálech. Ve spolupráci s oddělením prevence a dohledu se rovněž věnovali problematice kouření dětí u škol. Strážníci provedli přes 100 kontrol, v rámci nichž "domlouvali", ale  také uložili 11 blokových pokut a tři případy kouření školáků předali na odbor sociálně-právní ochrany dětí. 

Veřejnost bývá často překvapena, když se dočítá o drogách v naší společnosti, stačí si však projít studie zaměřené na zkušenosti českých dětí s tabákem, alkoholem a tzv. měkkými drogami, abychom pochopili, že zárodek budoucích problémů je neopodstatněná současná tolerance až lhostejnost. Zatímco v konzumaci tabákových výrobků patří naše děti k evropskému průměru, pravidelně kouří 16% 15letých, pak u alkoholu, kde pravidelně (alespoň jednou týdne) pije 17% 15letých jsme v rámci Evropy nadprůměrní.

Výše uvedené tak dává tušit, že další kontroly budou určitě cílit i na prodej či podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Řešení však leží v hodnotách společnosti a výchově v rodinách.