Strážníci se v dubnu zaměřili na psy, prevence měla přednost

30.04.2021

S měsíčním zpožděním oproti předešlým rokům karlovarští strážníci provedli rozsáhlejší kontrolu zaměřenou na psy. Preventivní ráz kontroly podtrhla, jednak osvěta v podobě rozdávání letáčků se základními informaci pro chovatelé psů a jednak fakt, že letošní neuhrazené poplatky za psy strážníci okamžitě nepostupovali na magistrát, ale občanům dali 14 denní lhůtu k nápravě stavu. Pokud dodatečná kontrola v evidenci prokáže uhrazení poplatku, oběma stranám zbyde na kontrolu jen příjemná vzpomínka. V řeči čísel strážníci v průběhu 9 dnů zkontrolovali 129 psů. Pouze v 16 případech byl zjištěn přestupek, u 23 bude prověřeno dodatečné zaplacení a 90 kontrol bylo hodnoceno za jedna :-).