foto

Strážníci nalezli drahé zařízení a řešili ubytovny

V týdnu strážníci řešili další problém na ubytovně. Po dlouhém období klidu se nyní vyskytlo více případů, na něž museli asistenti prevence kriminality přivolat strážníky městské policie. Jednomu z hříšníků, který se opakovaně dopustil přestupkového jednání, přičemž posledním kouskem bylo použití hasícího přístroje, kterým bezdůvodně vystříkal na ubytovně celé patro, nyní hrozí ukončení nájemní smlouvy. Návdavkem si ještě odnesl pořádně mastnou pokutu od strážníků.

V úterý odpoledne strážníci na základě oznámení nalezli v blízkosti Vřídla svršky a u nich spektrální analyzátor v ceně převyšující 100 000 Kč. Jelikož se nepodařilo nalézt majitele, byly věci předány na magistrát města.