Strážníci měřili v červnu rychlost

30.06.2020

Měření rychlosti patří mezi marginální činnosti MP, neboť i tak dopravní problematika zaměstnává strážníky více, než je zdrávo. V měsíci červnu však hlídka strážníků zabývající se touto činností vyrazila do ulic opakovaně, aby v ulicích Krále Jiřího, Lidická, Bezručova a Západní dohlédla na ukázněnost, resp. neukázněnost řidičů.

Strážníci uložili celkem 46 pokut v příkaze na místě v úhrnu za 33,5 tis. Kč. Tři přestupky postoupili ke správnímu řízení. Nejvíce řidiči ujížděli z povoleného limitu v Bezručově (23x) a Západní (18x) ulici. Nejvyšší naměřená rychlost byla zjištěna na Západní ulici a činila 89 km/hod., což po odečtu znamená překročení povolené rychlosti o 36 km/hod.