Strážníci mají ústenky i pro bezdomovce

25.03.2020

Jedním z mnoha úkolů, které v současné době strážníci městské policie plní, je dohlížení a upozorňování lidí na povinnost nosit ústenku. Situace se v posledních dnech výrazně zlepšila a většina občanů k povinnostem přistupuje velmi zodpovědně. Úžasná solidarita, která ve společnosti zavládla, pomohla vybavit touto základní pomůckou, jak nejohroženější skupiny obyvatel, tak i zdravotníky, sociální pracovnice, bezpečnostní složky a mnoho dalších. Výjimkou nejsou ani bezdomovci, kteří mohou využít služeb nízkoprahových zařízení a to včetně získání ústenky. Ve vozidle je vozí rovněž strážníci pro případ, že narazí na osobu bez domova a řádně nevybavenou.