Strážníci dostali nový vůz pro převoz opilců

10.12.2020

Jedním z nejméně příjemných úkolů strážníků městské policie v Karlových Varech je bezpochyby převoz osob pod vlivem alkoholu na protialkoholní záchytnou stanici a s tím související činnosti. Problémy s manipulací při nakládání a převozu opilců, či následnou desinfekcí z velké části v roce 2016 vyřešil dar kraje. Strážníci si vyřazenou sanitu od zdravotnické záchranné služby upravili pro své potřeby a znovu ji zprovoznili. Po čtyřech letech ji nahradí úplně nový vůz, na němž byla provedena homologovaná úprava. Zůstane zachován dostatečný prostor pro již zmiňovanou manipulaci, ale odpadnou čím dál častější servisní úkony, které v závěru „života“ trápily 12 let staré vozidlo. Mimochodem, s ním strážníci realizovali do Sokolova 822 převozů s časovou dotací 1 370 hodin.