Strážníci dohlížejí na covidová opatření

01.03.2021

Každodenní součástí výkonu strážníků karlovarské městské policie je dohled nad dodržováním krizových a mimořádných opatření. Bohužel stále se najde velká spousta těch, kteří nařízení ignorují. Přibývá i těch, u kterých se objevuje recidiva.

Za první dva měsíce letošního roku strážníci provedli téměř 1 500 kontrol cílených na tento problém, přičemž ve více jak 400 případech upozorňovali, případně ukládali domluvy. Pět případů předali správnímu orgánu a uložili 130 pokut v úhrnné výši téměř za 100 tis. Kč. Lehce navrch mají přestupky proti krizovému zákonu oproti těm, které porušují zákon o ochraně veřejného zdraví.