Strážníci děkují Armádě spásy

21.09.2020

Příkladná ukázka spolupráce územní samosprávy a neziskové organizace se dá velice dobře demonstrovat na aktivitách Městské policie Karlovy Vary a Armády spásy v Karlových Varech.  Již v minulosti, se pracovníci armády a jejich klienti na podnět městské policie zapojili do likvidace skládek, založených převážně bezdomovci. Městu se tak podařilo bez finančního zatížení zajistit úklid problémových lokalit a Armádě spásy ukázat své klienty v lepším světle.

Další součinnostní aktivitou, kdy Armáda spásy výrazně usnadní strážníkům plnění náročných úkolů spojených s transportem lidí na protialkoholní záchytnou stanici, je zajištění ošacení. Podle nařízení může být přijata na Protialkoholní záchytnou stanici do Sokolova pouze osoba, která je oblečena pořiměřeně klimatickým podmínám. To bývá u těchto osob občas problém, který pomohli strážníkům vyřešit právě sociální pracovníci Armády spásy, kteří ze svých zdrojů ošacení poskytli. Především díky panu řediteli Roušalovi, si městská policie převezme 6 balíků s oděvy pro případy, že bude nutné převážené opilce „doobléknout“. Shánět oblečení ve tři hodiny ráno přeci jen není žádný med.