Sportovní den s Ajaxem

16.06.2017

SPORTOVNÍ DEN S AJAXEM

 

Tradiční setkání téměř  pětiset dětí ze čtrnácti škol v okrese Karlovy Vary se konalo na sportovním hřišti Základní školy Krušnohorská ve čtvrtek 15. června 2017.
Preventisté Městské policie Karlovy Vary a Policie ČR připravili tradičně, jako každý rok, tuto akci pro děti, které jsou zapojeny do projektu Ajaxův zápisník.
Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, kde si ověřily a upevnily důležité znalosti, které získaly při práci se zápisníkem během společných besed ve škole. Dále byly připraveny pohybové soutěže jako například  přetahování lanem, nebo skákání v pytli. Všichni si také vyzkoušely chůzi s opileckými brýlemi, foukání narkotizační foukačkou a poskytnutí první pomoci.
Za každý splněný úkol děti získaly otisk razítka s motivem pejska Ajaxe.  Na toho, kdo splnil všechny úkoly, čekala milá odměna.
Kromě stanovišť s úkoly byly připraveny také ukázky techniky, vybavení policistů a strážníků, vozidlo na odchyt psů, osobní vozítka segway  a jízdní kolo cyklohlídky.
Největší aplaus sklidila ukázka zákroku strážníků PCO proti agresivnímu pachateli a ukázka výcviku služebních psů, kterou si pro děti připravili psovodi z PČR.
Celá akce byla zakončena slavnostním předáním cen, kde děti kromě sladkostí dostaly také pexesa, vystřihovánky a další drobné upomínkové předměty.
Celá akce se velmi vydařila a poděkování patří všem strážníkům a policistům, kteří se do akce zapojili, dále studentkám ze střední pedagogické školy v Karlových Varech, které s celou organizací pomohly a v neposlední řadě vedení Základní školy Krušnohorská za poskytnutí sportovního areálu.

foto