foto

Společné besedy městské policie a Policie ČR

Pravidelné preventivní besedy nejsou pro karlovarské školáky žádnou novinkou, strážníci je se svými programy navštěvují již 20 let. Tentokrát však měly děti ze Základní a střední školy Vančurova tu výhodu, že na výuku dorazila smíšená hlídka Městské policie Karlovy Vary a Policie ČR. Samotné téma „Seznámení s policií“ pro přípravný ročník dalo příležitost, aby se děti dozvěděly více informací o práci obou těchto bezpečnostních složek. Pro prvňáky a následně čtvrťáky bylo připraveno téma zaměřené na bezpečnost v silničním provozu. Kombinace přednášejících z městské policie a dopravního inspektorátu PČR byla víc než na místě. Besedy se dětem velmi líbily a také obě přednášející se shodly na výhodách spolupráce obou bezpečnostních sborů v oblasti prevence.

foto - besedy MP a PČR