foto

Skončil 9. ročník Senior akademie

Ve středu 5. června skončil  9. ročník Senior akademie, kterou pro karlovarské zájemce pořádá v rámci prevence kriminality Městská policie Karlovy Vary. Během přednášek i praktických cvičení se senioři seznamují s riziky, která mohou v běžném životě potkat, a také si vyzkouší, jak se jim vyhnout nebo jak nastalou situaci vyřešit. 

 Součástí Senior akademie jsou i kurzy sebeobrany a první pomoci, za mírný poplatek je možné absolvovat i kurz střelecký. Frekventanti akademie se také v rámci exkurzí podívají do psího útulku, do operačního střediska Městské policie a Hasičského záchranného sboru nebo do hasičské stanice v Rybářích. 

Letos bylo přihlášeno celkem 40 účastníků, čtyři muži a třicet šest žen. Devatenáct seniorů splnilo 90% docházku a na závěrečném setkání získalo certifikát. Všichni absolventi byli vybaveni drobnými bezpečnostními doplňky a propagačními předměty.

Desátý jubilejní ročník začne opět koncem léta a přihlášky včetně všech informací budou jako každým rokem na webu města Karlovy Vary a městské policie. Informace budou zveřejněny i v dalších médiích.

Městská policie i město Karlovy Vary děkují za pomoc při organizaci Senior akademie Policii české republiky, Asociaci Záchranný kruh, Besipu, Krajské knihovně Karlovy Vary, Celní správě České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a jednotlivým lektorům. 

foto senior akademie