foto

Školní výlet pojal po svém

Strážníci městské policie prováděli v úterý dopoledne kontrolu Vřídelní kolonády, když si povšimli na vstupu skupinky školáků, která podpírala a směrem k toaletám vedla jednoho z nich. Podezření na opilost se přímo nabízelo a proto strážníci přikročili ke kontrole. Tu však museli o chvíli odložit, neboť nevolnost způsobená požitím alkoholu měla následek a patnáctiletý hoch chvíli trávil na toaletách zvracením.

Žák deváté třídy ZŠ z Mariánských Lázní tak skutečně pojal výlet po svém, což dokládá následně provedená orientační dechová zkouška, jež detekoval hladinu alkoholu ve výši 1,85 promile. Strážníci na místo přivolali záchrannou zdravotnickou službu a ve spolupráci s učitelkou kontaktovali matku žáka. Ten byl záchranáři převezen do nemocnice. Na rozdíl od komedie U pokladny stál s Vlastou Burianem, toto nebyl zrovna veselý příběh o účincích léčivých pramenů.