Školení "TAXI"

17.02.2017

Dlouholeté zkušenosti strážníků Městské policie hl. města Prahy s řešením problematiky taxislužby byly hlavním důvodem žádosti o navázaní spolupráce od kolegů z Karlových Varů. V loňském roce velitel pořádkové služby a vedoucí oddělení přestupků, do jehož gesce taxislužba spadá, absolvovali služební cestu do Prahy. Poznatky ze školení přenesli do prvních kontrol, v rámci nichž se vykrystalizovala skupina 4 strážníků pořádkové služby, která se bude vedle běžného výkonu uvedené problematice cíleně věnovat.

Ve dnech 15.-16.2.2017 spolupráce obou městských policií pokračovala. Dvoudenní školení, které tentokrát proběhlo v Karlových Varech, lektorovali zkušení pražští strážníci z Taxi týmu. Školení primárně určené strážníkům bylo rovněž otevřené i pro zástupce odboru dopravy, se kterým městská policie bude úzce spolupracovat.

Pražským kolegům patří velké poděkování, neboť školení bylo zaměřeno na praktické zkušenosti opřené o aktuální legislativu. Účastníci si pochvalovali profesionalitu, rozsah znalostí a detailní rozbory vzorových příkladů, které by v žádných právních normách nenačerpali.

Odkaz na zprávu z webu MP Praha

....

Druhá letošní cílená kontrola provedená strážníky karlovarské MP proběhla ještě před školením dne  9. února 2017. Narozíl od té první v ní více jak polovina taxikářů neobstála. Strážníci řešili 3x přestupek řidiče a 4x jiný správní delikt dopravce. Vyjma jednoho přestupku, který byl na místě vyřešen blokově, byla všechna ostatní protiprávní jednání předána správnímu orgánu. Největší problémy tentokrát spočívaly v absenci povinných dokladů (smlouvy o přepravě, výpis z evidence či místopis).