školení první pomoci

Školení první pomoci je v plném proudu

Městská policie Karlovy Vary je už sedm let součástí projektu „First responder“, jehož smyslem je poskytnout první pomoc osobě v přímém ohrožení života dříve, než dorazí posádka záchranné služby. O životě totiž rozhodují minuty. Strážníci se i v této oblasti neustále vzdělávají a na pravidelném školení své znalosti dále rozvíjejí. Osmihodinovým seminářem, který probíhal od začátku ledna, provázel opět velitel pořádkové služby a vyškolený lektor Jindřich Lát. Strážníci procvičovali poskytnutí první pomoci osobě, která se dusila, měla řezné poranění, nebo byla v bezvědomí a nechyběla manipulace se zraněným člověkem. Součástí byl také trénink nepřímé srdeční masáže s použitím přístroje AED. Ten máme v současné době ve čtyřech služebních vozidlech. Školení první pomoci se kromě strážníků zúčastnili také asistenti prevence kriminality a civilní zaměstnanci.