Skládky, vraky a další nepořádek

28.02.2018

Čistota města je vizitkou jeho občanů. Představa, že každým sloupem stojí uniforma, která dohlíží 24 hodin na chování jednotlivců a jejich prohřešky trestá, je bohužel nereálná. Velký vliv na chování má především výchova z rodiny. Obrázek, nechť si každý udělá sám.

Strážníci detekovali během roku 2017 celkem 296 nedovolených skládek a 104 skládek s nebezpečným odpadem. Technický odbor, který má online přístup k těmto datům, může velmi operativně reagovat na zjištěné závady. Kromě přesné lokalizace a fotek poskytne informační systém MPM i komentář a možnost úředníků dopsat formu řešení. Většina skládek je v tak krátké době zlikvidována. Skládky na pozemcích nepatřících městu jsou řešeny postoupením na odbor životního prostředí.

Zajímavosti: nejvíce skládek řešili strážníci v dubnu - v součtu 60. Nejvíce skládek bylo zjištěno ve Staré Roli a poté v Drahoviccíh - 123, resp. 91.

Vedle skládek strážníci rovněž řeší vraky, kterých nalezli 13, z nichž 12 bylo technickým odborem již odtaženo. Trochu jiná situace je u vozidel, která veřejnost mylně považuje za vraky, ale ony nesplňují zákonné požadavky, aby za vrak mohly být označeny. Tzv. právně nezpůsobilá vozidla evidují strážníci rovněž a snaží se zjistit jejich majitele k zajištění odstranění vozidel. Povedlo se to ve 45 případech. Ponechání takového vozidla na komunikaci totiž není přestupkem. Zbylá se postupně stávají vrakem a následně je s nimi takto nakládáno.