Skládky a nebezpečný odpad

29.03.2016

Přistihnout přestupce při odkládání odpadu mimo místa k tomu určená, čímž zakládá nepovolenou skládku, je spíše dílem náhody. Občas pomohou všímaví občané a přestupce se pak bez povinnosti místo uklidit a blokové pokuty určitě neobejde.

 Důležitý je rovněž monitoring veřejného pořádku a v případě zjištění skládky zajištění jejího odstranění, neboť vzniklý nepořádek přitahuje další "odkladače". V roce 2015 takto městská policie předala technickému odboru 697 skládek a 171 oznámení k nebezpečnému odpadu. V obou položkách každoročně dominuje městská část Stará Role.

Úzká dlouholetá spolupráce strážníků a úředníků technického odboru vede k rychlému odstranění zjištěných závad, k čemuž se využívají i veřejně prospěšné práce. Další působnost městské policie při zajišťování veřejného pořádku lze spatřit ve využívání obecně prospěšných prací ve prospěch obce. Soudem potrestaní takto v loňském roce odpracovali bezplatně přes 5.000 hodin. O spolupráci s Armádou spásy se pak zmiňoval prosincový příspěvek k bezdomovectví.