mladý strážník

Šikana, kyberšikana a mladí strážníci

Jsou témata, která nejsou příliš veselá, ale přesto je třeba se jimi zabývat. Mezi jedno takové patří šikana a ve světě sociálních sítí samozřejmě také kyberšikana. Na tuhle problematiku se včera zaměřili preventisté na kroužku Mladý strážník. Povídali si s dětmi o projevech, jak se proti ní bránit a kde hledat v případě potřeby pomoc. Potěšilo nás, že si většina školáků vzpomněla na povídku z notesu strážníka Pavla, se kterým ve školách pracují při přednáškách strážníků. Ta je totiž na téma šikany zaměřená. Děti si také za pomoci hry a v rozumné míře vyzkoušely role z obou stran, tedy jak ze strany agresora, tak oběti. K řešení tohoto problému je důležité, aby se školáci nebáli svěřit, ať už rodičům, učitelům, nebo prostě někomu, komu věří.  A my jsme rádi, že se mezi ty důvěryhodné osoby můžeme zařadit, protože se děti strážníkům běžně svěřují i s jinými svízelnými „situacemi“, které jsou úměrné jejich věku. Ale o tom povídat nebudeme, jelikož jsme vázáni mlčenlivostí.