Šikana a kyberšikana by měla zajímat i rodiče

29.04.2016

Šikana a kyberšikana patří mezi nejžádanější témata besed, které realizuje oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary ve školských zařízeních.

Po dohodě se školními metodiky prevence jich na karlovarských základních školách proběhlo v roce 2014 rovných 20 a v roce 2015 dokonce 29. Je to dostačující opatření? Popovídat si jednou či dvakrát do roka o rizicích kyberprostoru a kyberkriminality s dětmi? Šikana a kyberšikana je především problematika vztahů a morálních hodnot. Rodiče přijali za vlastní domněnku, že škola je tu od toho, aby nejen děti vzdělávala, ale také vychovávala.  A tak se učitelé velmi často při řešení šikany a kyberšikany setkávají se slovy rodičů: „A co s tím škola bude dělat?“  Málokdo si připustí otázku: „Co s tím udělám já, rodič?“ Tak podobně dopadla nabídka vedení jedné základní školy v Karlových Varech a preventistů městské policie, uspořádat besedu o kyberšikaně pro rodiče dětí, jejichž třída dlouhodobě řeší problémy osobních vztahů a zneužívání moderních technologií. Manažerka prevence kriminality MP Kamila Hofmanová uvedla, že na dohodnutou schůzku v odpoledních hodinách se dostavila jedna maminka, které není lhostejné, v jakém třídním klimatu se její dítě vzdělává. Bohužel, ostatní rodiče to nezajímá, nebo doufají, že to za ně vyřeší někdo jiný. Moderní doba přináší nejen moderní technologie, ale i moderní přístupy. Mnozí se hlásí ke svým právům, chtějí formovat a ovlivňovat prostředí v němž se jejich děti vzdělávají, ale přitom opomíjí své povinnosti, jimiž mohou výrazně přispět k řešení a především pomoci svým vlastním dětem.