SENIOR AKADEMIE

13.12.2016

Sedmý ročník Senior akademie zahájen!

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci s městskou policií úspěšně zahájilo již sedmý ročník Senior akademie. Vzdělávací kurz probíhá od října letošního roku do května roku 2017. O Senior akademii byl i letošní rok výrazný zájem. Přihlášeno je celkem 37 posluchačů, pro které je připraveno 23 přednášek. Přednášky probíhají každých 14 dní v rámci tříhodinového výukového bloku. Kurz je zaměřen především na získávání znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro bezpečný život seniorů. Jedna z posledních přednášek, kterou vedla paní Jitka Tichá z krajské knihovny, byla zaměřena na paměť a její trénink. V rámci Senior akademie je také možnost zúčastnit se několika exkurzí. V listopadu letošního roku proběhla první exkurze přímo na služebně městské policie, kde se účastníci dozvěděli informace o tom, jak městská policie funguje a poté navštívili operační středisko.

Pavlína Kopřivová, DiS, oddělení prevence