Seminář s BESIPem

29.11.2019

Ve dnech 21. a 22. listopadu se tradičního setkání s BESIPem v Žinkovech zúčastnili i preventisté Městské policie Karlovy Vary. Účelem bylo získat nové informace v oblasti bezpečnosti v dopravě a zároveň prezentovat svoji preventivní práci ve školských zařízeních. Na semináři zaznělo plno zajímavých informací, například to, že u 44% českých řidičů byla zjištěna nesprávná nebo žádná korekce zraku. Další, nepříliš optimistické zjištění, přinesl průzkum České školní inspekce. Pravidla silničního provozu ovládá pouze polovina žáků 6. a 9. ročníků základních škol.

Aby se situace zlepšila, vyvíjí BESIP nové výukové materiály včetně webových aplikací a ve spolupráci s Fondem zábrany škod vzniká plno zajímavých projektů. Například mají být pořízena nová jízdní kola a koloběžky na dětská dopravní hřiště. Osvětové kampaně chystané pro příští rok, se zaměří především na prevenci řízení vozidel pod vlivem návykových látek a léků.

Strážníci městské policie Karlovy Vary pak na semináři představili systém dopravní výchovy na školách v Karlových Varech. Důraz je kladen na komplexnost a opakování. Strážníci učí základům dopravní výchovy už děti v mateřských školách, kde je důraz kladen na pravidla pro chodce.  Na I. stupni základních škol ve 2. a 3. ročnících se výuka rozšiřuje o pravidla pro cyklisty, která se opakují i na II. stupni. Pro středoškoláky mají strážníci připravené téma „Neukázněný řidič“, které řeší problematiku řízení vozidel pod vlivem návykových látek. Preventivní práci karlovarských strážníků doplňují každoročně další dopravně bezpečnostní akce: „Dny pro družiny na dopravním hřišti“, „Na kole jen s přilbou“ nebo „Buďte vidět, přežijete!“.  

seminář BESIP