Sedmý výdej OOP zdravotníkům

21.04.2020

Karlovarský kraj připravil další distribuci osobních ochranných prostředků vyjmenovaným skupinám zdravotníků. V Karlových Varech se tak děje tradičně v sídle městské policie na ulici Moskevská 34Výdej proběhne ve středu 22. dubna 2020 od 8:00 do 17:00 hodin. Kompletní informace najdete na stránkách KÚ zde.

Vyjmenované odbornosti:

alergologie a klinická imunologie, algeziologie (dříve léčba bolesti), anesteziologie a resuscitační medicína, angiologie, dentální hygiena, dermatovenerologie, dětská gynekologie, dětská kardiologie,  domácí péče, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, fyzioterapeut, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství,  chirurgie, kardiologie, klinická biochemie – laboratoře, klinická onkologie, klinický psycholog, klinická logopedie,   lékárenská péče, lékařská mikrobiologie, nefrologie, neurologie, odborný pracovník v laboratorních metodách, oftalmologie, onkochirurgie, optometrista, orální a maxiĺofacální chirurgie, ortodoncie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ortoptista, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, porodní asistentka, , psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, výdej a prodej zdravotnických prostředků,  zubní lékař, zubní technik