S březnem přišel nárůst opilců

28.03.2017

Březnové počasí a s ním příchozí sluníčko působí velmi intenzivně na opilce, kteří vylézají jak žáby po dešti. Soudě podle nárůstu převozů na PAZS. Zatímco strážníci v lednu a v únoru vyráželi vždy devětkrát, v tomto měsíci je to již po dvaadvacáté, čímž je ohrožen rekord ze září 2016, kdy se transportovalo 26 osob. Pokud byste v centru města nepotkali hlídku městské policie, tak se nedivte, ta noční z pondělí na úterý totiž výkon služby omezila pouze na pendlování mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Tři podněty předané Policií ČR a dva vlastní vyhnaly celkem pětkrát strážníky mimo město. Už víte, kam ti opilci mizí?

Nesystémovost protialkoholních záchytných stanic v ČR je evidentní. V roce 2016 strážníci převáželi 198 osob na PAZS, přičemž 102 z nich si tuto jízdu vyzkoušelo pouze jednou. Naopak zbylých 22 opilců zaměstnalo strážníky a potažmo zdravotníky hned 96 krát, tedy téměř stejně jako oněch 102 "prvniček". Recidiva je díky nesystémovosti logická a stále narůstá.

Recidiva v roce 2016 a její podíl na celkových převozech - obrázek 1

Vývoj recidivy - obrázek 2

Zatímco v roce 2012 městská policie evidovala 1 recidivující  s podílem 11% na všech převozech, pak v dalších letech obě hodnoty rostou. V roce 2013 jsou to 3 osoby s podílem 10%, 2014 pak 5 s podílem 20%. Rok 2015 generuje 9 osob s podílem 31% a loni 2016 městská policie zaznamenala 22 recidivujících osob s podílem 48%. Drtivá většina jsou bezdomovci.