RM schválila náborový příspěvek

14.12.2016

Rada města schválila na svém jednání 13.12.2016 změnu Organizačního a pracovního řádu Městské policie Karlovy Vary. Od 1.1.2017 se mohou noví úspěšní zájemci o práci strážníků těšit na náborový příspěvek ve výši 50.000,- Kč. Příspěvek je rozdělen do dvou částí. Od nástupu do pracovního poměru bude vyplácen po dobu dvou let měsíční příspěvek ve výši 1.500,- Kč. Jednorázového příspěvku ve výši 14.000,- Kč se pak dočkají noví strážníci po úspěšném absolvování zkoušky odborné způsobilosti, tedy tři měsíce po nástupu. Cílem náborového příspěvku je zvýšení mzdy pro začínající strážníky a tedy rozšíření stávajícího portfolia benefitů.