řidič pod vlivem drog

Řídil pod vlivem drog

Včera kolem jedenácté hodiny dopoledne prováděli strážníci kontrolu zaměřenou na povolení k vjezdu do lázeňského území a to na ulici I. P. Pavlova. Touto dobou projíždělo místem také vozidlo, které bylo za pomoci zastavovacího terče zastaveno. Řidič byl vyzván k prokázání potřebných dokladů, ani jeden však nebyl schopen předložit a svou totožnost sdělil pouze ústně. Ta byla následně ověřena v dostupných registrech. Z registru řidičů vyplynulo, že dvaačtyřicetiletý muž není držitelem řidičského oprávnění a to od roku 2015. Důvodem bylo řízení motorových vozidel po požití návykové látky. Na základě těchto zjištěných informací provedli strážníci orientační dechovou zkoušku, která přinesla negativní výsledek. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek už ale pozitivní byl. Na místo byli přivoláni policisté a záležitost si převzali k dořešení.